april 10, 2017

Lid Worden

Interesse om lid te worden van Cooperatie 1522

Coöperatie 1522 Raadgevers voor de Kerk biedt zelfstandige Gemeenteadviseurs een concurrentievoordeel door gezamenlijke inkoop, werven van opdrachten, elkaar aan te vullen en bij te vallen waar nodig en deskundigheidsbevordering eisen met als doel een betrouwbaar en deskundig netwerk te creëren om kerken en gemeenten te helpen groeien en bloeien.

Lid worden

Geïnteresseerde kandidaten kunnen hun interesse kenbaar maken bij het bestuur. Dat kan middels een email te sturen naar info@1522.nl.

Rechten & Plichten voor Leden

De voorwaarden om lid te worden van de coöperatie zijn gelegen in de vooropleiding, ervaring en het zelfstandig ondernemer zijn. Kandidaten worden toegelaten tot de coöperatie als blijkt dat zij een aanvulling zijn op het geheel en/of als er ruimte is vanwege het aanbod van opdrachten.

Leden worden geacht om minimaal 15 uur per week voor opdrachten via de coöperatie beschikbaar te zijn. Daarnaast zijn leden verplicht om regelmatig de vergaderingen bij te wonen, tenminste 1 dagdeel per week aan taken voor de coöperatie zelf uit te voeren (zoals communicatie, marketing, overleg, bestuur, etc).

Deelnemers aan de cooperatie blijven zelfstandig ondernemer/gemeenteadviseur. Wel wordt geacht om kenbaar te maken onderdeel van de cooperatie te zijn op website en andere uitingen. Bij het uitvoeren van opdrachten namens de coöperatie geldt het huisreglement.

De kosten bedragen een eenmalige inleg bij aanvang en een jaarlijkse contributie. De hoogte van deze bijdrage wordt jaarlijks aangepast en op te vragen bij de secretaris.