mei 1, 2017

Samenwerking & Fusies

Samenwerking & Fusies.

Of het nu gaat om een noodzaak van samenwerken of vanuit de (geloofs)ambitie om samen verder te gaan, zo’n proces vraagt nogal wat. Dan is ervaring met deze processen wel heel waardevol. Iemand die het proces al eens heeft doorlopen, de moeilijkheden, risico’s kent, maar ook sturing kan geven en de voortgang kan bewaken. Vergeet ook hoe goed het is om iemand ‘van buiten’ te vragen.

Onze visie

Onze visie gaat uit van het Woord van God. Daarin vinden we onze identiteit als kerk van Christus. Daarin ligt ook het fundament en de kracht om kerk te zijn vandaag en morgen. Het is de Geest die gaven schenkt aan mensen zoals u en ik. We zijn als rentmeesters aangesteld om de schepping te ordenen. Ambtsdragers dragen opzicht over de gemeenten als voorgangers in het geloof en dienstbaar aan de groei van de persoonlijke relatie met God.

Missie: Beslissend zijn

Het is onze missie om met gefundeerde kennis en jarenlange ervaring een beslissende rol te spelen in het proces. Dat wil niet zeggen dat onze visie daarin doorslaggevend zou zijn, juist niet. Het proces is aan jullie zelf, evenals het besluit. Niettemin kunnen wij met een goede methode en door ervaring de voortgang in het proces bewaken om zodoende tot een goed besluit te kunnen komen.

1522: Raadgevers van de Kerk

Herkent u bovenstaande? Ligt er een noodzaak of ambitie tot samenwerking of om te fuseren? Neem vandaag nog vrijblijvend contact op met info@1522.nl.