april 10, 2017

Kerk-zijn; nu & morgen

Kerk-zijn.

We leven in een veranderende tijd. Aan alle kanten staat het samen kerk-zijn onder druk. Moeten we dit lijdzaam ondergaan? Ons aanpassen om relevant te blijven? Of juist onszelf terugtrekken en proberen zo lang mogelijk te bewaren wat we hebben? De centrale vraag waar we als Coöperatie met elkaar over na willen denken is wat we vandaag moeten doen om morgen vruchtbaar kerk te zijn.

Onze visie

Onze visie gaat uit van het Woord van God. Daarin vinden we onze identiteit als kerk van Christus. Daarin ligt ook het fundament en de kracht om kerk te zijn vandaag en morgen. Het is de Geest die gaven schenkt aan mensen zoals u en ik. We zijn als rentmeesters aangesteld om de schepping te ordenen. Ambtsdragers dragen opzicht over de gemeenten als voorgangers in het geloof en dienstbaar aan de groei van de persoonlijke relatie met God.

Missie: Leiderschap

Er wordt nogal wat gevraagd van het kerkelijk leiderschap. Gevraagd worden voor een bestuurstaak in de kerk, dat is nogal wat. De tijd waarin we leven vraagt om een geheel andere benadering. Vragen in het pastoraat worden scherper, diaconaat wordt soms vereist, missionair-zijn mag alleen privé. Hoe ga je om met deze zaken? Is er nog een weg te vinden die recht doet aan de geschiedenis van de kerk op deze eigen plek en toch de verbinding kan maken met ‘de wereld’ om haar heen?

1522: Raadgevers van de Kerk

Herkent u bovenstaande? Leven deze vragen in uw gemeente, of zoekt u vooral de toerusting in uw functie of taak? Een traject op het gebied van diaconaat, missionair of pastoraat, visie-ontwikkeling voor de kerkenraad, vitaal gemeente-zijn met enthousiaste vrijwilligers en ambtsdragers? Neem vandaag nog vrijblijvend contact op:

Werkvelden:

  • Visieontwikkeling
  • Beleidsontwikkeling
  • Communicatie & Organisatie

Trajecten:

  • Identiteitsbepaling
  • Vitalisering
  • Samenwerken