mei 1, 2017

Interim & Mediation

Interim & Mediation.

Soms staat er iets tussen mensen in, wat maar niet uit de weg wil. De (werk) relatie staat onder druk. Je komt er samen niet uit, terwijl  je dat wel zou willen, om verder te kunnen met of om tot een goede afronding te komen van een (werk)relatie.  Bemiddeling door een derde, die het gesprek weer mogelijk maakt, maakt dan het verschil.

Onze visie

Onze visie gaat uit van het Woord van God. Daarin vinden we onze identiteit als kerk van Christus. Daarin ligt ook het fundament en de kracht om kerk te zijn vandaag en morgen. Het is de Geest die gaven schenkt aan mensen zoals u en ik. We zijn als rentmeesters aangesteld om de schepping te ordenen. Ambtsdragers dragen opzicht over de gemeenten als voorgangers in het geloof en dienstbaar aan de groei van de persoonlijke relatie met God.

Missie: Weer verder kunnen.

Met deskundigheid en fijngevoeligheid worden de verschillende belangen in kaart gebracht. Waar het ons om gaat is dat er weer ruimte komt om verder te gaan. Dat kan natuurlijk met, maar ook zonder elkaar. Indien nodig kunnen we tijdelijk een functie vervullen (interim). Door zaken bespreekbaar te maken en weer terug te brengen naar de kern kunnen beide partijen het hoofdstuk sluiten en weer verder.

1522: Raadgevers van de Kerk

Herkent u bovenstaande? Neem vandaag nog vrijblijvend contact op met info@1522.nl.