mei 1, 2017

Financiën; Begeleiding & Fondsenwerving

Financiën & Fondsenwerving.

‘Het draait niet om geld, maar wel op geld’. Financiële ruimte is nodig om alles te kunnen doen wat nodig is. Juist die financiële ruimte staat onder druk. Hoe krijg je meer geld voor het kerkgebouw, het pastoraat, het jeugdwerk, etc.? Hoe kun je als kerk goed ‘presteren’ op de markt van fondsenwerving? Geen gemakkelijke vraag als je als vrijwillige ambtsdrager voor deze taak bent gesteld.

Onze visie

Onze visie gaat uit van het Woord van God. Daarin vinden we onze identiteit als kerk van Christus. Daarin ligt ook het fundament en de kracht om kerk te zijn vandaag en morgen. Het is de Geest die gaven schenkt aan mensen zoals u en ik. We zijn als rentmeesters aangesteld om de schepping te ordenen. Ambtsdragers dragen opzicht over de gemeenten als voorgangers in het geloof en dienstbaar aan de groei van de persoonlijke relatie met God.

Missie: Toekomstbestendig

Fondsenwerving is een verzamelnaam voor diverse onderliggende methoden en ingrediënten waardoor fondsenwerving mogelijk wordt. Het is geen gemakkelijke truc, en je bent er niet met wat tips. Het gaat om vertrouwen, mensen, aanspreken en weten waarom mensen de kerk kunnen waarderen. Alleen dat biedt een gezonde basis voor een toekomstbestendige financiële huishouding.

1522: Raadgevers van de Kerk

Herkent u bovenstaande? Leven deze vragen in uw gemeente, of zoekt u vooral de toerusting in uw functie of taak? Neem vandaag nog vrijblijvend contact op info@1522.nl.